தென்றல் இதழ் #03

தென்றல் இதழ் #03

தென்றல் இதழ் #03

1) கோப்பை பதிவிறக்கம் செய்து சேமிக்கவும் (download and save the file)

2) அடோப் ரீடர் ஆப் மூலம் திறக்கவும் (Open with adobe reader app)

3) அனுபவிக்க கிளிக் செய்யவும்  (click to experience)

Files